دکتر لعبت جعفرزاده سامانی

دکتر لعبت جعفرزاده سامانی

تخصص زنان وزایمان

عنوان تخصص: زنان

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر لعبت جعفرزاده سامانی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
بلوار شریعتی - مابین میدان بسیج و چهارراه دامپزشکی - کلینیک فوق تخصص امام علی (ع)
وب سایت بیمارستان : imamaliclinic.skums.ac.ir/
 شهر / استان
 شهر / استان

شهرکرد

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر لعبت جعفرزاده سامانی شهرکرد : 038383103
مسیریابی از گوگل
Exir 2021