دکتر رامین کمالی دهکردی

دکتر رامین کمالی دهکردی

تخصص جراحی مغز و اعصاب

عنوان تخصص: مغز و اعصاب (نورولوژی)

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر رامین کمالی دهکردی
رتبه: 4.9 از 32 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان مولوی - کوچه ۴۸
 شهر / استان
 شهر / استان

شهرکرد

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر رامین کمالی دهکردی شهرکرد :
03832245451
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024