دکتر علیرضا کیمیایی

دکتر علیرضا کیمیایی

دکترای حرفه ای دندانپزشکی

عنوان تخصص: دندان پزشکی

شماره نظام : ۱۵۹۲۵۴

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس

شهر قدس - خیابان امام خمینی - کوچه شهید حبیبی - پلاک ۶
 شهر / استان
 شهر / استان

شهر قدس

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021