دکتر محمدجعفر امامی

دکتر محمدجعفر امامی

تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

عنوان تخصص: ارتوپدی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر محمدجعفر امامی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
تقاطع فلسطین و معدل - ساختمان ۱۱۰

فلوشیپ جراحی شانه و آرتروپلاستی
 شهر / استان
 شهر / استان

شیراز

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021