دکتر رامین اسد اللهی

دکتر رامین اسد اللهی

متخصص بیهوشی

عنوان تخصص: بیهوشی و درد

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر رامین اسد اللهی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
فارس - شیراز - خیابان معالی آباد، روبروی مسجد دستغیب، ساختمان رها
 شهر / استان
 شهر / استان

شیراز

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021