دکتر محمد حسین اقبال

دکتر محمد حسین اقبال

متخصص بیهوشی، فلوشیب بیهوشی آی سی یو

عنوان تخصص: بیهوشی و درد

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر محمد حسین اقبال
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
شیراز، خیابان کریم خان زند، ساختمان دانشگاه علوم پزشکی
 شهر / استان
 شهر / استان

شیراز

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021