جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی شیراز

دکتر حمیده رییسی

متخصص

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی


دکتر محمدرضا پایدار

متخصص

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی


دکتر سید رضا حسینی

متخصص

متخصص رادیولوژی، سونوگرافی


دکتر محمد زارع

متخصص

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی


دکتر شعله شهیدی

متخصص

تخصص تصویربرداری دهان، فک و صورت (رادیولوژی دهان، فک و صورت)


دکتر جلال الدین کاتبی

متخصص

متخصص تصویربرداری(رادیولوژی و سونوگرافی)


دکتر ویولت ادیب

متخصص

تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)


دکتر سیروس ارشدی

متخصص

تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)


دکتر سید محمد علی کار انجام

متخصص

تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)


دکتر امیرپاشا هنرپیشه

متخصص

تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)


    خدمات ارزش افزوده اکسیر

    برای دریافت آخرین اخبار آدرس پست الکترونیک خودرا وارد نمایید

    ©2015-2020 TalashNet. ExirYab