دکتر زهرا شیروانی

دکتر زهرا شیروانی

متخصص زنان و زایمان

عنوان تخصص: زنان

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
۱- فلکه نمازی - درمانگاه شهید مطهری تلفن: ۳۶۱۲۱۰۰۰

۲- خیابان زند - بیمارستان شهید فقیهی تلفن: ۳۲۳۵۱۰۸۷ الی ۹۹

۳- ابتدای بلوار چمران - بیمارستان حافظ تلفن: ۳۶۲۷۱۵۳۱ الی ۳۶
 شهر / استان
 شهر / استان

شیراز

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021