جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان ستون فقرات و کایروپراکتیک شیراز

دکتر محمد هادی فرجی

متخصص

متخصص دیسک و ستون فقرات، طب فیزیکى توانبخشى، نوار عصب و عضله، دردهاى عضلانى و اسکلتى، درمان هاى غیر جراحى


دکتر سعید کشاورز

دکترا

دکترای حرفه ای کایروپراکتیک


دکتر سهیل خندانی

دکترا

دکترای حرفه ای کایروپراکتیک


دکتر محمد حسین قهرمانی

دکترا

متخصص کایروپراکتیک


دکتر علی رونقی

دکترا

دکترای حرفه ای کایروپراکتیک


دکتر تانیا اورندی

دکترا

دکترای حرفه ای کایروپراکتیک


خدمات ارزش افزوده اکسیر