دکتر نادیا یثربی

دکتر نادیا یثربی

متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب

عنوان تخصص: طب فیزیکی و توان بخشی

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
فارس - شیراز - خیابان مشیر فاطمی، ساختمان مبل همشهری، طبقه دوم
 شهر / استان
 شهر / استان

شیراز

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021