دکتر محمدحسن خسروی فارسانی

دکتر محمدحسن خسروی فارسانی

متخصص کودکان

عنوان تخصص: اطفال

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
چهارمحال و بختیاری - فارسان - فارسان - خ شهید بهشتی روبروی کلینیک بیمارستان شهدا
 شهر / استان
 شهر / استان

فارسان

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر محمدحسن خسروی فارسانی فارسان : ۰۳۸۳۳۲۲۲۲۶۴
مسیریابی از گوگل
Exir 2021