دکتر محمدمهدی آراسته

دکتر محمدمهدی آراسته

رادیولوژی و سونوگرافی

عنوان تخصص: رادیولوژی و سونوگرافی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر محمدمهدی آراسته
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خ زند-روبروی هتل پارس-ساختمان زند-رادیولوژی دکتر آراسته
 شهر / استان
 شهر / استان

شیراز

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر محمدمهدی آراسته شیراز : 7112336800
Exir 2022