دکتر فریبرز غفارپسند

دکتر فریبرز غفارپسند

جراح مغز و اعصاب

عنوان تخصص: مغز و اعصاب

شماره نظام : 131603

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر فریبرز غفارپسند
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
میدان امام بلوار شاهد مجتمع پزشکی دی طبقه 3 واحد 6
 شهر / استان
 شهر / استان

لامرد

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر فریبرز غفارپسند لامرد : 07152724315
Exir 2021