جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان فلاورجان

دکتر صادق توکلی گارماسه

متخصص

تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


دکتر مهشید میرلوحی

پزشک

رادیولوژی و سونوگرافی


فیزیوتراپی تبسم

کارشناس

سارا حجت پناه


نسرین پارسامنش

کارشناس

لیسانسیه عالی مامایی


دکتر فهیمه ندافی سیچانی

متخصص

متخصص چشم پزشکی


دکتر مهدی ریسمانچیان

متخصص

تخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی)


دکتر عبدالعلی کتیرائی

پزشک

متخصص گوش و حلق و بینی


دکتر اکبر منیعی

پزشک

پرتونگاری


دکتر الهه بهرامی

پزشک

پرتونگاری


دکتر مهشید میر لوحی

پزشک

پرتونگاری


دکتر محمد اسلامیان

پزشک

پرتونگاری


دکتر علی اکبر کیانی

دکترا

پزشک عمومی


دکتر شهره اشتری

متخصص

تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)


دکتر مصطفی بصیری طالخونچه

پزشک

متخصص استخوان و مفاصل


دکتر سید امیرحسین هاشمی فشارکی

پزشک

متخصص بیماریهای داخلی


    خدمات ارزش افزوده اکسیر