مرکز معاینه چشم و عینک پرنسس

مرکز معاینه چشم و عینک پرنسس

مهدی خامسی پور - کارشناس بینایی سنجی (اپتومتریست)

عنوان تخصص: اپتومتری

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس

محله آدو - مقابل دانشگاه امین
 شهر / استان
 شهر / استان

فولادشهر

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020