جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان ارتوپدی قائم شهر

دکتر علی سازگار

متخصص

متخصص ارتوپدی جراح استخوان و مفاصل


دکتر علی سازگار

متخصص

متخصص ارتوپد جراح استخوان و مفاصل


دکتر محمد قربان زاده

متخصص

تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)


دکتر عیسی بزرگ زاده وسطی کلانی

پزشک

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)


دکتر عمران عربی نژاد

پزشک

متخصص استخوان و مفاصل


    خدمات ارزش افزوده اکسیر