دکتر علی سازگار

دکتر علی سازگار

متخصص ارتوپد جراح استخوان و مفاصل

عنوان تخصص: ارتوپدی

شماره نظام : ۶۱۹۰۱

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر علی سازگار
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس

خیابان بابل - رو به روی بازار علی - کوچه ی دستوریان - مجتمع پزشکی پردیس
 شهر / استان
 شهر / استان

قائم شهر

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021