محسن عزیزی

محسن عزیزی

کارشناس تغذیه

عنوان تخصص: تغذیه

شماره نظام : ۵۳۵۰

آدرس و تلفن مطب
مطب محسن عزیزی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس

خیابان بابل - درمانگاه البرز
 شهر / استان
 شهر / استان

قائم شهر

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021