دکتر مصطفی عشریه

دکتر مصطفی عشریه

متخصص داخلی

عنوان تخصص: داخلی

شماره نظام : ۵۳۲۵۷

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر مصطفی عشریه
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

  • متخصص داخلی
  • روماتولوژی

 آدرس
 آدرس
قائم شهر - میدان طالقانی - ابتدای خیابان مدرس - رو به روی پاساژ سپهر
 شهر / استان
 شهر / استان

قائم شهر

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر مصطفی عشریه قائم شهر : ۰۱۱۴۲۲۰۰۴۰۰
مسیریابی از گوگل
Exir 2021