دکتر علی امینی

دکتر علی امینی

جراح دندانپزشک

عنوان تخصص: دندان پزشکی

شماره نظام : ۱۵۰۹۶۸

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر علی امینی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس

خیابان بابل - ایستگاه تاکسی - کوچه تیر - ساختمان دارالشفا
 شهر / استان
 شهر / استان

قائم شهر

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021