دکتر سیما رازپوش

دکتر سیما رازپوش

تخصص زنان و زایمان

عنوان تخصص: زنان

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر سیما رازپوش
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

  • متخصص زنان
  • زایمان
  • نازایی
  • اختلالات کف لگن

 آدرس
 آدرس
خیابان بابل - کوچه دستوریان - ساختمان پزشکان آریا
 شهر / استان
 شهر / استان

قائم شهر

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر سیما رازپوش قائم شهر : 011-42224412
مسیریابی از گوگل
Exir 2021