دکتر  حسینعلی دستوری جمنانی

دکتر  حسینعلی دستوری جمنانی

زنان و زایمان

عنوان تخصص: زنان

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر  حسینعلی دستوری جمنانی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
۱۵ متری - رو به روی مرمر
 شهر / استان
 شهر / استان

قائم شهر

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021