دکتر اسماعیل خزائی پول

دکتر اسماعیل خزائی پول

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی

عنوان تخصص: کلیه و مجاری ادراری

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر اسماعیل خزائی پول
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خ تهران -جنب کفش ملی
 شهر / استان
 شهر / استان

قائم شهر

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021