جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان قائم شهر صفحه 3

دکتر سمیرا ولی پورپاشاکلایی

پزشک

متخصص زنان و زایمان


دکتر ملیحه صادقی کوهی خیلی

پزشک

متخصص بیماریهای کودکان


دکتر لعبت رضائیان

پزشک

متخصص بیماریهای قلب و عروق


دکتر منظر غریب زاده

پزشک

متخصص بیماریهای داخلی


دکتر صمد بوداغی

پزشک

متخصص جراحی عمومی


دکتر فریبرز احمدی پور

پزشک

متخصص رادیولوژی


دکتر رامین نظری

پزشک

متخصص بیماریهای کودکان


دکتر پرویز تیموری نژاد

پزشک

متخصص بیماریهای داخلی


دکتر فرهاد احمدی پوراترگله

پزشک

متخصص بیماریهای داخلی


دکتر عزت الله قلی پور

پزشک

پرتونگاری


دکتر لی لی هارو طونیان

پزشک

متخصص بیماریهای داخلی


دکتر سیف الله متولی علی ابادی 

پزشک

متخصص زنان و زایمانمتخصص داخلی


دکتر مسعود فرینام

متخصص

تخصص بیماری های پوست(درماتولوژی)


دکتر امید نوربخش

متخصص

فلوشیپ آسیب شناسی پوست (درماتوپاتولوژی)


دکتر ستاره شمالی

متخصص

تخصص چشم


دکتر مژگان محمودی

پزشک

متخصص روانپزشکی


دکتر مریم آل عبائی

پزشک

متخصص زنان و زایمان


دکتر مرتضی نامدار

پزشک

متخصص اعصاب و روان


دکتر محمد شاهسوارانی

پزشک

متخصص کودکان


خدمات ارزش افزوده اکسیر