جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان قائم شهر صفحه 4

دکتر ابراهیم ابراهیمی

پزشک

متخصص بیماریهای کودکان


دکتر فرشته السادات حسینی سیدی

پزشک

متخصص جراحی عمومی


دکتر سیدجمشید عمادی

پزشک

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری


دکتر سمیرا صفراوغلی

پزشک

متخصص داخلی


دکتر سید هدایت الله هاشمی

پزشک

متخصص کودکان


دکتر سیده بنیه رضایی

پزشک

متخصص داخلی


دکتر سیداسماعیل راد

پزشک

متخصص آسیب شناسی


خدمات ارزش افزوده اکسیر