دکتر حمیدرضا قاصری

دکتر حمیدرضا قاصری

متخصص داخلی

عنوان تخصص: داخلی

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خ مهدیه جنب داروخانه دکتر تقی زاده
 شهر / استان
 شهر / استان

قائن

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020