دکتر سید احمد مرتضوی

دکتر سید احمد مرتضوی

جراح متخصص ارتوپدی

عنوان تخصص: ارتوپدی

شماره نظام : ۱۱۷۲۲۹

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر سید احمد مرتضوی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

  • متخصص ارتوپدی 
  • جراح مفاصل و ایتخوان 

 آدرس
 آدرس
خیابان بوعلی - ساختمان پزشکان بوعلی
 شهر / استان
 شهر / استان

قزوین

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر سید احمد مرتضوی قزوین : 09391769293
شماره تلفن دکتر سید احمد مرتضوی قزوین : 02833229238
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2022