دکتر محمد نیک پندار

دکتر محمد نیک پندار

متخصص کودکان و نوزادان

عنوان تخصص: اطفال

شماره نظام : ۵۱۰۲۶

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر محمد نیک پندار
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

  • متخصص اطفال
  • کودکان
  • بیماری های کودکان

 آدرس
 آدرس
خیابان فردوسی - بیمارستان مهرگان - طبقه هم کف - کلینیک کودکان
 شهر / استان
 شهر / استان

قزوین

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر محمد نیک پندار قزوین : 02832833855
مسیریابی از گوگل
Exir 2021