دکتر امین ممیزی

دکتر امین ممیزی

کودکان و نوزادان

عنوان تخصص: اطفال

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

  • متخصص اطفال
  • کودکان
  • بیماری های کودکان

 آدرس
 آدرس
خیابان نادری - کوچه کاوه -
 شهر / استان
 شهر / استان

قزوین

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021