دکتر مجید کمالی

دکتر مجید کمالی

کودکان و نوزادان

عنوان تخصص: اطفال

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

  • متخصص اطفال و نوزادان
  • مشاور تغذیه کودکان 
  • ختنه

 آدرس
 آدرس
خیابان نادری - کوچه کاوه -
 شهر / استان
 شهر / استان

قزوین

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر مجید کمالی قزوین : 02833247784
مسیریابی از گوگل
Exir 2021