دکتر سیده منصوره حسینی

دکتر سیده منصوره حسینی

اطفال و نوزادان

عنوان تخصص: اطفال

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

  • متخصص زنان
  • زایمان
  • نازایی
  • لاپاروسکوپی

 آدرس
 آدرس
خیابان فردوسی شمالی - ساختمان پزشکان ساسان
 شهر / استان
 شهر / استان

قزوین

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر سیده منصوره حسینی قزوین : ۰۲۸۳۳۳۲۹۲۲۴
مسیریابی از گوگل
Exir 2020