نسرین کاتبی

نسرین کاتبی

مشاور تغذیه و رژیم درمانی

عنوان تخصص: تغذیه

شماره نظام : ۶۸۹۱

آدرس و تلفن مطب
مطب نسرین کاتبی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

  • کارشناس تغذیه
  • رژیم درمانی
  • کاهش وزن

 آدرس
 آدرس
خیابان خیام شمالی - چهارراه عدل - ساختمان پزشکان عدل - طبقه ی اول
 شهر / استان
 شهر / استان

قزوین

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن نسرین کاتبی قزوین : 02833359645
مسیریابی از گوگل
Exir 2021