دکتر الهام حیدری

دکتر الهام حیدری

کارشناس ارشد تغذیه

عنوان تخصص: تغذیه

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر الهام حیدری
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

  • متخصص تغذیه
  • رژیم درمانی
  • کاهش وزن

 آدرس
 آدرس
خیابان بوعلی - ساختمان پزشکان سینا
 شهر / استان
 شهر / استان

قزوین

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021