دکتر عطیه رزازی

دکتر عطیه رزازی

کارشناس تغذیه

عنوان تخصص: تغذیه

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر عطیه رزازی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

  • عطیه رزازی
    محل كار  واحد بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی

      کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه جامعه
     
  • کارشناس ارشد تغذیه 

  • رژیم درمانی

 آدرس
 آدرس
خیابان بوعلی - کوچه شادمان - ساختمان پزشکان بهار
 شهر / استان
 شهر / استان

قزوین

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021