دکتر یونس شفیق

دکتر یونس شفیق

تیروئید و پستان

عنوان تخصص: جراحی عمومی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر یونس شفیق
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

  • متخصص
  • جراح عمومی

 آدرس
 آدرس
خیابان بوعلی - ساختمان پزشکان استاد شهریار
 شهر / استان
 شهر / استان

قزوین

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر یونس شفیق قزوین : 02833336254
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2022