دکتر یزدان ظفری

دکتر یزدان ظفری

خون و انکولوژی

عنوان تخصص: خون و سرطان

شماره نظام : ۸۸۳۵۵

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر یزدان ظفری
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

  • فوق تخصص بیماری های خون
  • سرطان بالغین
  • استادیار
  •  عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
  • انکولوژی

 آدرس
 آدرس
قزوین، ابتدای خیابان فردوسی، روبروی کوچه حمام پاک، جنب کوچه جانباز، ساختمان اسدی،طبقه سوم
 شهر / استان
 شهر / استان

قزوین

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر یزدان ظفری قزوین : 028۳۳۲۳۱۶۸۵
مسیریابی از گوگل
Exir 2021