دکتر منصور خراسانی

دکتر منصور خراسانی

دندانپزشک-جراحی فک،دهان،صورت

عنوان تخصص: دندانپزشک-جراحی فک،دهان،صورت

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر منصور خراسانی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خ بوعلی-چهارراه فردوسی-س پ فردوسی-ط اول
 شهر / استان
 شهر / استان

قزوین

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر منصور خراسانی قزوین : 2812230408
Exir 2022