دکتر محمد شیرین

دکتر محمد شیرین

جراح دندانپزشک

عنوان تخصص: دندان پزشکی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر محمد شیرین
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

  • دکترای حرفه ای 
  • دندانپزشک 
  • دندانپزشکی کودکان 

 آدرس
 آدرس
خیابان خیام جنوبی - کوچه خضری - ساختمان پزشکان جم
 شهر / استان
 شهر / استان

قزوین

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر محمد شیرین قزوین : 028۳۳۲۳۹۸۵۸
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2022