دکتر فرشید رایتی

دکتر فرشید رایتی

جراحی فک و صورت

عنوان تخصص: دندان پزشکی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر فرشید رایتی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 • متخصص جراحی فک
 • صورت 
 • لثه
 • دکترای تخصصی دندانپزشکی جراحی فک و صورت
 • استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 •  آدرس
   آدرس
  خیابان بوعلی - ساختمان پزشکان ابن سینا
   شهر / استان
   شهر / استان

  قزوین

   شماره تماس
   شماره تماس
  شماره تلفن دکتر فرشید رایتی قزوین : 02888502421
  مسیریابی از گوگل تصحیح
  Exir 2022