دکتر پژمان جانباز

دکتر پژمان جانباز

جراحی فک و صورت

عنوان تخصص: دندان پزشکی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر پژمان جانباز
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

  • ستادیار جراحی فک و صورت
    گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی
    دانشگاه علوم پزشکی قزوین
    Pejman Janbaz Asiabar
    Assistant Professor of Oral and Maxillofacial 

 آدرس
 آدرس
خیابان فردوسی جنوبی - ساختمان پزشکان آزادی
 شهر / استان
 شهر / استان

قزوین

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر پژمان جانباز قزوین : 028-33336001-5
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2022