دکتر ابراهیم زمانی

دکتر ابراهیم زمانی

جراح دندانپزشک

عنوان تخصص: دندان پزشکی

شماره نظام : 63418

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

  • دکترای حرفه ای
  • دندانپزشک
  • جراح
  • دکترای دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

 آدرس
 آدرس
خیابان فردوسی جنوبی - ساختمان پزشکان گلسار
 شهر / استان
 شهر / استان

قزوین

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020