دکتر آسیه مظفری

دکتر آسیه مظفری

بیماری های لثه

عنوان تخصص: دندان پزشکی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر آسیه مظفری
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

  • دکترای تخصصی
  • دندانپزشکی
  • بیماری های لثه
  • پریودانتیکس
  • استادیار
  •  عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 آدرس
 آدرس
خیابان فردوسی جنوبی - ‌ساختمان پزشکان نسترن
 شهر / استان
 شهر / استان

قزوین

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر آسیه مظفری قزوین : 028-33336001-5
مسیریابی از گوگل
Exir 2021