دکتر علیرضا درویش

دکتر علیرضا درویش

جراحی و درمان ریشه

عنوان تخصص: دندان پزشکی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر علیرضا درویش
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 • دکترای حرفه ای
 • دندانپزشک
 • جراح و درمان ریشه
 • دکترای تخصصی دندانپزشکی اندودونتیکس
 • استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 •  آدرس
   آدرس
  خیابان فردوسی جنوبی - ‌ساختمان پزشکان نسترن
   شهر / استان
   شهر / استان

  قزوین

   شماره تماس
   شماره تماس
  مسیریابی از گوگل
  Exir 2021