دکتر جلال الدین حمیصی

دکتر جلال الدین حمیصی

جراحی لثه

عنوان تخصص: دندان پزشکی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر جلال الدین حمیصی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

  • دکترای حرفه ای
  • دندانپزشک عمومی
  • جراح لثه
  • دکترای حرفه ای دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
  • دکتر جلال الدین حمیصی، نماینده انجمن پریودنتولوژی ایران

 آدرس
 آدرس
خیابان فردوسی جنوبی - ‌ساختمان پزشکان فردوسی
 شهر / استان
 شهر / استان

قزوین

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021