جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی قزوین

دکتر فرهاد گیویان

پزشک

تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)


دکتر آناهیتا مرامی

پزشک

پرتونگاری


دکتر پریرخ یزدانیان

پزشک

رادیولوژی سونوگرافی


دکتر مهدی کیانی

عمومی

رادیولوژی - سونوگرافی


دکتر مریم تفنگ چی

عمومی

رادیولوژی فک و صورت


دکتر پری هاشمی

عمومی

رادیولوژی - سونوگرافی


دکتر مرتضی امینی

عمومی

رادیولوژی - سونوگرافی


دکتر عبدالکریم منصوری

متخصص

رادیولوژی و سنوگرافی


دکتر رضا معین الدین

متخصص

رادیولژی و سنوگرافی


دکتر محمد حسین جباری

متخصص

رادیولوژی سنوگرافی


خدمات ارزش افزوده اکسیر

برای دریافت آخرین اخبار آدرس پست الکترونیک خودرا وارد نمایید

©2015-2020 TalashNet. ExirYab