دکتر مرتضی نهاوندی

دکتر مرتضی نهاوندی

اعصاب و روان

عنوان تخصص: روانپزشکی

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

  • متخصص روانپزشکی 
  • بیماری های ذهنی 

 آدرس
 آدرس
خیابان بوعلی - ساختمان پزشکان سینا
 شهر / استان
 شهر / استان

قزوین

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر مرتضی نهاوندی قزوین : 2232196
مسیریابی از گوگل
Exir 2021