دکتر حمیدرضا حداد

دکتر حمیدرضا حداد

فوق تخصص ریه

عنوان تخصص: ریه و دستگاه تنفسی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر حمیدرضا حداد
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

دکتر آسم قزوین

دکتر ریه قزوین

 آدرس
 آدرس
خیابان نادری - بالای آزمایشگاه دکتر فرزام - ساختمان پزشکان مهرگان - طبقه دوم
 شهر / استان
 شهر / استان

قزوین

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر حمیدرضا حداد قزوین : تلفن: ۰۲۸۳۳۳۳۱۱۸۱
شماره تلفن دکتر حمیدرضا حداد قزوین : تلفن: ۰۲۸۳۳۲۲۰۶۰۰
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2022