دکتر زهرا علاقه بندها

دکتر زهرا علاقه بندها

جراحی زنان و زایمان

عنوان تخصص: زنان

شماره نظام : 106740

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر زهرا علاقه بندها
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان خیام، نرسیده به چهارراه شهرداری، کوچه شهید خضری، ساختمان پزشکان جم، طبقه دوم
 شهر / استان
 شهر / استان

قزوین

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر زهرا علاقه بندها قزوین : 02833236058
Exir 2021