دکتر سید حسن نیک نژاد حسینی

دکتر سید حسن نیک نژاد حسینی

طب فیزیکی و توانبخشی

عنوان تخصص: طب فیزیکی و توان بخشی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر سید حسن نیک نژاد حسینی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

  • متخصص طب فیزیکی
  • توان بخشی
  •  الکترودیاگنوز
  • نوار عصب عضله

 آدرس
 آدرس
ابتدای خیابان فردوسی - روبه روی کوچه شهید نوری فرد (حمام پاک) - ساختمان پزشکان اسدی
 شهر / استان
 شهر / استان

قزوین

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر سید حسن نیک نژاد حسینی قزوین : 028۳۳۳۳۵۸۰۰
مسیریابی از گوگل
Exir 2021