دکتر بهرام مهرتاش

دکتر بهرام مهرتاش

بیماری های داخلی

عنوان تخصص: عمومی

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

  • متخصص داخلی
  • استادیار دانشگاه
  • عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
  • کبد 
  • غدد
  • کلیه 
  • ریه 

 آدرس
 آدرس
خیابان خیام شمالی - ساختمان پزشکان رازی
 شهر / استان
 شهر / استان

قزوین

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر بهرام مهرتاش قزوین : 3339936
مسیریابی از گوگل
Exir 2021